Uzależnienie od alkoholu – poważny problem

Zespół uzależnienia od alkoholu to poważny problemem współczesnych czasów. W 2003 roku w Polsce było 600 — 700 tys. osób uzależnionych od alkoholu i liczba ta stale rośnie. Alkoholizm dotyka mężczyzn jak i kobiety, ludzi w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, materialnym i różnym poziomie wykształcenia. Rozwija się on latami, nierzadko dyskretnie. W początkowej fazie jest na ogół nierozpoznawalny lub bagatelizowany przez otoczenie, jednak z biegiem czasu choroba alkoholowa prowadzi niestety do nieodwracalnych szkód zdrowotnych, problemów społecznych, dolegliwości fizycznych i psychicznych.

Comments are closed.